Rondleiding aanvragen
Dalton
Peuters & opvang

Stap voor stap jouw talenten ontdekken!

Welkom bij de Christelijke Daltonschool De Zevensprong. Wij zijn de enige Daltonschool in Stadshagen en staan open voor iedereen. Wij gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om en hechten waarde aan respect voor elkaar. In ons onderwijs leren kinderen zelfstandig werken, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid. Dit zijn drie van de vijf daltonprincipes, waar ons onderwijs op gebaseerd is, naast effectiviteit en reflectie.

De Zevensprong daagt kinderen uit zelfstandig en in samenwerking met anderen te leren en leven.

Wilt u meer informatie over onze school? Of wilt u uw kind bij ons inschrijven? Neem dan contact met ons op.

Nieuws