Op de Zevensprong hebben we allerlei vormen van kennis en ervaring in huis. De intern begeleider organiseert en coördineert ondersteuning, uitdaging en begeleiding van leerlingen. Zij ondersteunt de leerkrachten op het gebied van leren en ontwikkelen maar ook als het gaat om gedrag, welbevinden en weerbaarheid. Ons ondersteuningsteam bestaat uit ervaren onderwijsassistenten en -ondersteuners die aan vaste groepen gekoppeld zijn en de leerkrachten ondersteunen bij het (extra) aanbod in of buiten de klas. Zij werken met kleine groepjes of met individuele leerlingen aan hun leerdoelen. 

 

Ondersteuning

Leerkrachten geven in hun eigen klas verschillende leerlingen extra hulp, ondersteuning en een onderwijsaanbod op maat. Daarnaast kunnen onze ondersteuners leerlingen extra hulp binnen of buiten de groep aanbieden. Zij bieden bijvoorbeeld:

  • Begeleiding voor (begrijpend) lezen, rekenen, spelling.
  • Herhaling en extra onderwijstijd voor onderdelen die nog niet beheerst worden.
  • Activiteiten m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.

We kunnen gebruik maken van de expertise van een orthopedagoog vanuit het Kernteam Passend Onderwijs van Vivente en werken samen met externe deskundigen zoals kinderfysiotherapie, logopedie en schoolmaatschappelijk werk (vanuit het sociaal wijkteam). Dit gebeurt veelal binnen school, waardoor er goed kan worden samengewerkt tussen leerling, ouders, school en externen.

Vragen?
Heeft u vragen over de begeleiding van uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Samen met de leerkracht en eventueel de intern begeleider kijken we wat de mogelijkheden zijn om uw kind optimaal te begeleiden.