Het dagprogramma is verschillend per groep. Iedere groep op de Zevensprong heeft in de ochtend een bezinningsmoment waarbij even wordt stilgestaan bij de dag, bijvoorbeeld in de vorm van een lied, gebed of verhaal. We sluiten de dag ook in deze vorm af, wederom een moment van bezinning.

We werken met dag- en weektaken, waarbij de gemaakte opdrachten worden afgekleurd in de kleur van de dag. Ons onderwijs is steeds in ontwikkeling. Met onze dag- en weektaken proberen we de kinderen goed te leren plannen. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen, hoe jong ze ook zijn, kritisch leren te kijken naar hun eigen werk. Reflecteren (wordt en) is dan ook een belangrijk onderdeel van de weektaak.

Het daltononderwijs wordt gekenmerkt door vijf verschillende kernwaarden. Gebaseerd op de kernwaarde samenwerking, zelfstandigheid en reflectie leren de kinderen op onze school samen te werken, zelfstandig keuzes te maken en hun eigen werk kritisch te beoordelen. Volgens het daltonprincipe vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid leren de kinderen zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Dat gebeurt in een aangeboden structuur, waarbij het vertrouwen in het kind altijd het uitgangspunt is. Op basis van de kernwaarde effectiviteit/doelmatigheid is het daltononderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, kracht en middelen. Door nieuwe kennis en inzichten goed te blijven inzetten, zal het onderwijs van de Zevensprong met haar tijd mee blijven gaan.