Onze speerpunten zijn:

  • Onderwijs & Kwaliteit

We hebben een kwaliteitsstructuur en we bieden doelgericht onderwijs in de basisvaardigheden op basis van een doorgaande leerlijn. We bieden goed onderwijs in de basisvakgebieden: rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen op basis van didactische principes. Hierbij zijn de speerpunten rekenen en thematisch werken.

Voor het ontwikkelen van de onderzoekende, ondernemende en creatieve houding van de leerlingen werken we thematisch. Hierbij integreren we taal, begrijpend lezen, wereldoriĆ«ntatie, digitale geletterdheid en culture vorming in het thema-aanbod. Voor de kleuters volgen we hier de thema’s uit Kleuterplein, vanaf groep 3 volgen we de thema’s van 4x wijzer. Op deze manier wordt een beroep gedaan op allerlei moderne vaardigheden van leerlingen, zoals creativiteit, kritisch denken, samenwerken en informatie verzamelen. Door themagericht te werken komen alle vakken van geschiedenis tot muziek, van aardrijkskunde tot creativiteit aan bod in het thema. Binnen ieder thema zijn leerdoelen vastgesteld en daarbinnen kan de leerling zelf kijken wat het wil onderzoeken, onder begeleiding van een leerkracht.

  • Dalton

Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. Daltonscholen richten hun onderwijs in rondom de grondwoorden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflecteren en effectiviteit. We experimenteren en reflecteren op onze praktijk. We borgen onze kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie.