Doe-vrijdag in groep 5

Op onze Daltonschool vinden wij samen leren belangrijk. Samenwerking is één van de Daltonpijlers. We werken onder andere aan de ontwikkeling van samenwerking door groepsdoorbrekende activiteiten te organiseren. Zo bijvoorbeeld het bewegend leren in de groepen 5. Eens per twee weken doen zij ‘Doe-vrijdag’ waarbij er een taal of rekenactiviteit in spelvorm wordt aangeboden. Nu…