Werken met de taakbrief

De taakbrief is een belangrijk onderdeel van ons Daltononderwijs. Het werken met een taakbrief stimuleert de zelfstandigheid en het samenwerken van leerlingen, geeft hen verantwoordelijkheid en laat leerlingen kritisch reflecteren en evalueren op het gemaakte werk. We werken in een doorlopende lijn van groep 4 t/m 8 met een taakbrief. Maar hoe ziet dat er…

Eerste vergadering leerlingenraad

De nieuwe leerlingenraad is vorige voor het eerst bij elkaar geweest om te vergaderen. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn acht leerlingen door hun klasgenoten gekozen, als vertegenwoordiger van hun groep. De leerlingenraad heeft als doel om leerlingenĀ te betrekken bij actuele onderwerpen die op onze Daltonschool spelen. Ze kunnen meedenken over hoe dingen beter…